Business Model Canvas

Forbrukermønsteret vårt endrer seg i takt med digitaliseringen, noe som fører til at nye bedrifter må tenke nytt og innovativt. Allerede eksisterende bedrifter utfordres ved at de må endre sine tradisjonelle forretningsmodeller, slik at de tilpasser seg nye digitale tjenester. Det kan være vanskelig som nyetablert bedrift å få en fullstendig oversikt. Det vil derfor […]

Velkommen

Hei og velkommen til min blogg! Jeg har valgt å spesialisere meg innen digital markedsføring da dette er et felt som er i stor endring og som kommer til å prege fremtiden. Dette er et emne jeg synes er spennende og jeg ser på dette som en mulighet til å få god erfaring innenfor den […]